Naše služby

foto:

Stavební činnost
V oblasti stavebnictví provádíme a zajišťujeme výstavby, modernizace, rekonstrukce a zateplování průmyslových, inženýrských, bytových a občanských staveb a ostatní činnosti při stavební výrobě.

foto:

Komplexní dodávky budov
V oblasti komplexních dodávek budov svou činnost zaměřujeme především na dodávky a montáž v profesích, jako jsou měření a regulace, elektroinstalace, zabezpečovací technika, klimatizace, ústřední vytápění, plynoinstalace, zdravotechnická instalace a vzduchotechnika ve všech typech staveb, tj. v budovách občanské vybavenosti, obchodních komplexech, administrativních centrech, skladových halách, ale i v průmyslových objektech formou dodávky „NA KLÍČ“.

foto:

Alternativní zdroje
Jsme jedna z nejvýznamnějších firem zabývající se návrhy, dodávkami a montážemi Solárních soustav a systémů v ČR. V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti a nepřeberné množství realizací.  Bohaté zkušenosti máme i s dodávkou a montáží Rekuperačních jednotek a Tepelných čerpadel.

foto:

Zdroje tepla
Máme dlouholeté zkušenosti v dodávce a montáži kotelen nízkých, středních a velkých výkonů na všechny druhy paliv ve všech typech staveb, tj. v budovách občanské vybavenosti, obchodních komplexech, administrativních centrech, skladových halách, ale i v průmyslových objektech. Provádíme montáž vodních a parních předávacích stanic, Kogeneračních jednotek a Vyvíječů páry.

foto:

Projekční a inženýrská činnost
Nabízíme zpracování všech stupňů projektů v oboru ústředního vytápění, zdravotechniky, plynoinstalace, elektroinstalace a měření a regulace od studie stavby, dokumentace pro územní řízení, stavebního povolení, tendrového řízení až po samotnou realizaci stavby a dokumentaci skutečného stavu. A to včetně autorských dozorů na stavbě. 

foto:

Inženýrské sítě
V oblasti výstavby Inženýrských sítí zajišťujeme dodávku a realizaci inženýrských staveb. Máme zkušenosti jak z výstavby nových, tak z rekonstrukce stávajících vodovodů, kanalizací, teplovodů a plynovodů. Dále pak zajišťujeme dodávky retenčních nádrží a čistíren odpadních vod.